Historiek

Driekant is een van de eerste holebiwerkingen die van start gingen in België.  Weliswaar onder verschillende namen, heeft de Leuvense groep gedurende meer dan veertig jaar steeds een voortrekkersrol gespeeld om een gezicht en een stem te geven aan alle holebi’s.  Met gepaste trots willen we hieronder dan ook een schets maken van onze rijke geschiedenis.

De beginjaren … van Universitaire Parochie naar LSWH
Op 29 oktober 1969 gaf het kabinet van de Rector Magnificus van de KU Leuven groen licht voor wat de eerste activiteit en de feitelijke oprichting van de Leuvense Studentenwerkgroep Homofilie (LSWH) zou worden.  Met deze datum in het achterhoofd zouden wij wel eens de oudste holebivereniging van het land kunnen zijn. Het officiële bericht van de universiteit luidde:
“…Voor de teach-in over homofilie die de Universitaire Parochie organiseert op woensdag 29 oktober te 20u15, moogt U beschikken over het auditorium B van het college ‘De Valk’…”
De toenmalige leden lieten er alvast geen gras over groeien, en al veertien dagen later werd een tweede teach-in georganiseerd. De groep bouwde een vaste werking uit die vanonder de vleugels van de U.P. uitkwam.

Naast deze ‘vormende’ teach-ins, kreeg geleidelijk aan ook een beperkt ontspannings- en uitgaansmilieu in de studenstad Leuven vorm. Na de bijeenkomsten werd er meestal nog een pint gepakt in de ‘Junglebar’, een troetelnaam voor een homovriendelijk café nabij het station op de Diestsesteenweg. Waar precies deze Junglebar lag is niet zeker, maar het is in ieder geval in de omgeving van de huidige Bar Rocco.
Al bij haar tiende verjaardag zette LSWH voor het eerst een echte filmweek op poten.  Hierin lagen al de kiemen voor ons Holebifilmfestival.

De roze drempel in de Maria Theresiastraat
In 1981 werd de LSWH omgedoopt tot ‘VZW Homocentrum De Roze Drempel’. Om de naam kracht bij te zetten werd de dorpel van het toenmalige onmoetingshuis in de Maria Theresiastraat dan ook demonstratief roze geverfd.  Niemand kon nog naast de Leuvense holebi’s kijken!
Na twintig jaar, op 17 november 1989,  werd de werking van de Roze Drempel aangevuld met een echte jongerengroep die de naam ‘Het Goede Spoor’ kreeg.
In datzelfde jaar zette de Roze Drempel de verjaardagstraditie verder en werd een filmveertiendaagse ingericht.  Ook bij het vijfentwintig- en dertigjarige bestaan zou dit initiatief herhaald worden.  Uiteindelijk is het Holebi Filmfestival Vlaams-Brabant een jaarlijkse publiekstrekker geworden in het Belgische holebilandschap.

Met de launch van een eigen website in augustus 1995 bewezen we dat we voortrekkers wilden blijven.  De Roze Drempel werd de eerste Belgische holebivereniging met een eigen webstek. Deze werd door de jaren heen regelmatig vernieuwd. Bekijk hier het archief.

Driekant in het nieuwe millennium: het Holebihuis

Om het millennium vernieuwd in te stappen, werd op 23 januari 1999 de naam “Driekant” gelanceerd, de werking voor holebi’s boven de 26 jaar.  Tegelijk kreeg onze zusterwerking voor jongeren de nieuwe naam “&of”.

Een aantal Driekant leden zetten vanaf 2001 hun schouders onder de organisatie van een heus Holebi FilmfestivalLeuven.  In november 2001 werd de aftrap gegeven en op 10 dagen tijd kwamen bijna 1000 bezoekers opdagen.  Het Filmfestival is ondertussen uitgegroeid tot een grote werking die gans de provincie Vlaams-Brabant omvat, en in 2010 zelf al tien kaarsjes mocht uitblazen.

Na de sluiting van het praatcafé Couperus & Cocteau in de Diestsestraat besloot Driekant om nog eens een groot initiatief in de steigers te zetten.  Samen met de Leuvense jongerengroep &Of en de vrouwengroep Labyrint richtten we een oproep aan de andere holebiverenigingen in Vlaams-Brabant om samen te werken. 
Zo stond Driekant in 2008 mee aan de wieg van het Vlaams-Brabantse Holebihuis.  Er werd een nieuwe locatie gevonden aan de Diestsesteenweg in Kessel-lo, en er werd met man en macht gewerkt om er een eigen nest van te maken.  Samen met de andere groepen richtten we beneden Bar Rocco in, en zorgden we voor een permanent secretariaat en vergaderruimtes op de eerste verdieping.

Alweer op initiatief van de Driekantleden begonnen er in 2009 zangworkshops in het Holebihuis. Op 10 oktober 2010 was het mannenkamerkoor Cantarelli een feit.  Driekant heeft in de loop der jaren dus verschillende werkingen opgestart waarmee we naar buiten willen komen en die al snel zelf volwassen zijn geworden.


homo Leuven

Omdat we het belangrijk vinden dat Driekant zichtbaar en actief blijft binnen het Holebihuis hebben we begin 2011 besloten om Driekant eens ‘af te stoffen’ en opnieuw in de kijker te plaatsen. Om een eigen identiteit te behouden temidden van alle andere verenigingen in het Holebihuis willen we ons voortaan specifiek richten op homo’s.  Onze baseline is dan ook kort en bondig “homo Leuven”.  Met een feestelijke brunch op 17 april hebben we een vernieuwing ingeluid met een fris logo en website.